Plato postre decorado 592

Plato postre decorado 592 de porcela tsuji